Company Name Nishigaki Pump Mfg. Co., Ltd.

Head office 3-12-1 Mikasa-dori, Kasamatsu-cho, Hashima-gun,
Gifu, 501-6088 Japan,
Phone: +81-(0)58-388-3531 Fax: +81-(0)58-388-3754
Tokyo-branch 2-33-1 Kameido233-building, Kameido, Koutou-ku,
Tokyo, 136-0071
(P) 03-3637-3761 (F) 03-3685-8697
Osaka-branch 1-13-10 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-city,
Osaka 550-0012
(P) 06-6532-4481 (F) 06-6532-4504
Chubu-branch 3-351 Nakaotai, Nishi-ku, Nagoya-city,
Aichi 452-0822
(P) 052-503-1633 (F) 052-503-1662
Hashima-factory 1-83 Sotoawano, Oguma-cho, Hashima-city,
Gifu, 501-6261
(P) 058-392-2064 (F) 058-391-3479
Notice: If you want to contact us, please contact to the Head office. After then we recommend an appropriate branch or retailer to you. Thank you.

Head Office
Establishment 1927
Capital 30,000,000 yen
Employees 75
President Koichi Nishigaki
Hashima Factory

Nishigaki Pump Mfg. Co., Ltd.